Moerbeiwrattenzwammetje of Bertia moriformis, op dood hout van loofbomen

Vindplaats:

Spankeren Gelderse toren, mei 2016

ascomyceten