Mollisia dilutella (voorheen Pyrenopeziza dilutella), op stengel van kruidachtige.

Vindplaats:

Brummen, Engelenburg juni 2013

ascomyceten