Musci-muralis - muurmosschijfje, parasiet van mossen, o.a. Muisjesmos op muren.

Vindplaats:

Brummen, december 2021

ascomyceten