Naaldhoutfranjekelkje of Lachnum papyraceum, saprotroof op kaal naaldhout.

vindplaats:

maart 2009

ascomyceten