Natantiella ligneola, op hakhout in struwelen. Deze behoorde in het verleden tot de zgn. Snavelkogeltjes

Vindplaats:

Gelderse toren, november 2017

ascomyceten