Okergele stropharia of Stropharia coronilla (voorheen Psilocybe coronilla), op kale grond en op grasresten in schrale graslanden, maar ook in tamelijk vette graslanden op klei. Op houtsnippers bij de IJssel.

vindplaats:

Gelderse Toren mei 2013

plaatjeszwammen