Okervoetsatijnzwam of Entoloma vinaceum, saprotroof op strooisel en humus in heiden, heischrale graslanden en struwelen met jeneverbes.

Vindplaats:

november 2009

plaatjeszwammen