Olijfkleurige Gordijnzwam of Cortinarius infractus. Ectomycorrhiza vormend met beuk of eik. Hoofdzakelijk in lanen maar ook in loofbossen op kalk- en voedselrijke klei of leem.

In Rode Lijst als potentieel bedreigd wegens zeldzame voorkomen.

Vindplaats:

Leuvenheim, 't Hammeler september 2010

plaatjeszwammen