Omphalina obatra, op de grond groeiend.

vindplaats:

Loenen, Erebegraafplaats november 2013

plaatjeszwammen