Oranjegeel koraaltje - Ramariopsis crocea.

Op de grond in niet bemeste, droge graslanden, duin- en jeneverbesstruwelen, soms in loofbos, op zwak zure, zandige bodems.

Vindplaats:

Rheden, Heiderust oktober 2021

koraalzwammen