Oranjegeel Trechtertje of Rickenella fibula, tussen mos in graslanden, ook in loof- en naaldbos.

vindplaats:

augustus 2008

plaatjeszwammen