Oranjerode stropharia of Leratiomyces ceres (voorheen Psilocybe aurantiaca), op houtresten, vooral houtsnippers e.d.

vindplaats:

Voorstondensestraat oktober 2007

plaatjeszwammen