Pantoffelmycena of Mycena mucor, op gevallen blad van loofbomen, vooral eik.

vindplaats:

Voorstondensebos juli 2012

plaatjeszwammen