Papierzwammetje of Byssomerulius corium, op allerlei soorten loofhout.

Vindplaats:

november 2007

korstzwammen