Paxillus cuprinus - krulzoom, deze soorhad een glimmende hoed en spren waren ietsje anders

Vindplaats:

begraafplaats Dieren Imboslaan.

plaatjeszwammen