Pegeldwergkorstje - Trechispora nivea, Op dood hout in loofbossen.

Vindplaats:

Gelderse toren, december 2019

korstzwammen