Penicillium vulpinum, dit is een anamorfe stadium. Is me nog niet bekend van welke soort

Vindplaats:

Loenen erebegraafplaats juni 2017

ascomyceten