Peppelfranjehoed of Psathyrella populina, op dood hout van populier.

vindplaats:

Zutphen, ijsbaan juli 2011

plaatjeszwammen