Peppelknoprijpkelkje of Hyphodiscus gemmarum (voorheen Peppelknopschoteltje-Pezizella gemmarum), op afgevallen knopschubben van populier.

vindplaats:

Roggebotzand april 2008

ascomyceten