Hyphodiscus gemmarum - Peppelknoprijpkelkje, op afgevallen knopschubben van populier.

vindplaats:

Roggebotzand april 2008

ascomyceten