Periconia cookei. op stengels van wilde bloemen.

Vindplaats:

Oeken, Knoevenoordstraat maart 2011

lagere schimmels