Peziza saccardiana, op de grond in loofbossen. Soort is door twee personen nagekeken. Een denkt dat dit juist is, andere weet het niet. Hopelijk komen ze volgend jaar weer

Vindplaats:

Hammeler, september 2015

ascomyceten