Pezizella eriophori, op een stengel van een varen gevonden.

vindplaats:

Apeldoorn, Paleispark september 2011

ascomyceten