Pilaira anomale behoort tot de zgn. Knopschimmels. Ze groeien op diverse mestsoorten, in dit geval op mest van een ree.

Vindplaats:

Cortenoever, Piepenbeltweg maart 2013

ascomyceten