Pitrusfranjekelkje of Lachnum apalum, op dode stengels van russen in vochtige en/of ruderale biotopen.

vindplaats:

november 2009

ascomyceten