Plat kalkschaaltje of Diderma deplanatum

Vindplaats:

Apeldoorn, de Maten september 2010

slijmzwammen