Platte tonderzwam of Ganoderma lipsiense. Parasiet op stammen, stronken en stobben van vele soorten loofbomen, o.a. beuk, populier, eik, wilg,

in lagere aantallen op andere loofbomen, af en toe ook op naaldbomen: spar en den. Veroorzaakt witrot.

Op de derde foto zitten op de onderzijde van de Tonderzwam Tepelgallen. Komt alleen op deze soort voor.

Zoals op de eerste foto te zien is vindt er soms geotropie plaats. Dit is het zich met het hymenium of de buisjeslaag naar de aarde richten

door vruchtlichamen van houtzwammen, nadat de boom waarop zij groeien omvalt of op andere wijze van positie veranderd, waardoor de buisjes niet langer loodrecht op de aarde gericht staan.

Vindplaats:

Leuvenheim, de Kiviet mei 2008

Brummen, Leusveld juli 2011

vlieszwammen