pleurocybella porrigens, deze soort is niet helemaal zeker. Is via een europees forum benoemd als wrs. deze soort.

vindplaats:

juli 2011

plaatjeszwammen