Plooivoetstuifzwam of Calvatia excipuliformis tussen grof strooisel en op droge tot vochtige, meest zandige, vooral in bossen en struwelen, voorts in lanen, parken.

Vindplaats:

september 2007

Brummen, Engelenburg

buikzwammen