Pluisdraadmosschijfje of Lampospora wrightii (voorheen Octospora wrightii), op bemoste stammen met Gewoon pluisdraadmos.

Vindplaats:

Cortenoever, Piepenbeltweg maart 2013

ascomyceten