Populierenkarafjeszwam of Valsa sordida, op dode takken van populier.

Vindplaats: Cortenoever maart 2017

ascomyceten