Populierleemhoed of Agrocybe aegerita groeit meestal op levende stammen en stobben, en ook op dode stobben en stronken van populier, minder vaak op wilg.

Vooral in lanen en loofhoutsingels op matig vochtige tot droge kalk- of voedselrijke bodems, minder vaak in loofbossen, stadsparken en plantsoenen op voedselrijke zand- of kleigrond.

Vindplaats:

Brummen, Tolzichtlaantje december 2006

Presikhaaf november 2014

plaatjeszwammen