Populiervezelkop of Inocybe squamata, ectomycorrhiza vormend met populier, bij uitzondering bij andere loofbomen zoals eik en wilg.

vindplaats:

augustus 2008

plaatjeszwammen