Porfiersatijnzwam of Entoloma porphyrophaeum, in hooilanden en graslanden op niet bemeste, matige droge tot natte, al dan niet kalkhoudende zand-, klei- of veenbodem.

Vindplaats:

Spankeren, Gelderse Toren, augustus 2010

plaatjeszwammen