hannie

Pronksteelboleet of Boletus calopus, mycorrhizapartner van beuk, mogelijk ook eik,voornamelijk in zeer schrale lanen en met bomen beplante bermen.

boleten