Ranzige mycena of Mycena olida, op gevallen takken en stobben van loofhout, vooral in loofbossen op rijkere bodems.

vindplaats:

Hall, Leusveld december 2013

plaatjeszwammen