Reuzenboomwrat of Lycogala flavofuscum, een myxomyceet (slijmzwam). Deze exemplaren groeiden in een wondplek van een Beuk

Vindplaats:

Brummen, 't Leusveld juni 2018

slijmzwammen