Rimpelige gordijnzwam of Cortinarius lividoochraceus. Herkenbaar aan de rimpelige hoed. Ectomycorrhiza vormend met beuk en eik,

soms ook met Linde in loofbossen en lanen op voedsel- en humusarme, zure tot kalkrijke bodem.

In Rode Lijst als bedreigd wegens sterke achteruitgang als gevolg van vermesting, strooiselophoping en verzuring

Vindplaats:

Leuvenheim, 't Hammeler, Lichtenbelt november 2011

Kasteel Staverden oktober 2010

plaatjeszwammen