Rivierbosmycena of Mycena niveipes, op rijke kleigrond op stobben van loofhout

vindplaats:

november 2015

plaatjeszwammen