Foto:© Andre Hartgers

Rondsporige halminktzwam of Coprinopsis kimurae (voorheen Coprinus kimurae). Saprotroof op dode stengels van grasachtige planten in oevervegetaties

op voedselrijke bodems. Deze is door Herbert Alting op paardenmest gevonden. Ik heb hem met de microscoop onderzocht en de foto is van Andre Hartgers.

Vindplaats:

Apeldoorn, Paleispark augustus 2012

plaatjeszwammen