Rondsporig Oorzwammetje of Crepidotus cesatii, witrot veroorzakend, op takjes van loofhout in loofbossen, struwelen en parken op voedselrijke klei, ook bekend van naaldhout

Vindplaats:

juli 2011

plaatjeszwammen