Rondsporig spikkelschijfje of Ascobolus brassicae. Dit Spikkelschijfje komt voor op mest van dieren en is zeer zeldzaam.

Vindplaats:

Flevopolder, Harderbos (tijdens onze jaarlijkse excursie naar de Flevopolder) maart 2010

Lieren, Albaweg (op een uilenbal) maart 2011

ascomyceten