Roodbruine slanke amaniet of Amanita fulva. Meestal voortkomend uit een beurs of fulva. Ectomycorrhiza vormend met loofbomen, vooral met berk, eik en beuk. Zelden met larix , spar en den.

Voornamelijk op pleistocene zandgrond en in kalkarme zowel als kalkrijke duinen (vermoedelijk altijd op ontkalkte plaatsen), maar ook in elzen- en berkenbroek en in venen, in gemengd bos, loofbos en lanen; zeer zelden op klei.

Vindplaats:

Apeldoorn Dierens Kanaal augustus 2009

plaatjeszwammen