Roodbruin trechtertje of Omphalina pyxidata, tussen mossen op humusarme zandgrond in kustduinen, duingraslanden en voedselarme graslanden op zand en leem, ook op oude brandplekken.

vindplaats:

Park de Hoge Veluwe, november 2013

plaatjeszwammen