Roodporiehoutzwam of Daedaleopsis confragosa, parasiet op vaak nog rechtop staande stammen, takken en stronken van een groot aantal soorten loofbomen,

o.a. berk, diverse soorten wilg, els.

Veroorzaakt witrot en behoort tot de voornaamste houtafbrekers in broekbossen.

Vindplaats:

Brummen, Eerbeekseweg oktober 2005

Deelerwoud september 2011

buisjeszwammen