Roodstelig netwatje - Arcyria ferruginea, op naaldhout

Vindplaats:

Eerbeek, februari 2020

slijmzwammen