hannie
Rosse Populierboleet of Leccinum aurantiacum, bij populier, vooral met ratelpopulier, soms met witte abee of canadese populier, in bossen en langs lanen.

vindplaats:

Voorstondensestraat september 2006

boleten