Rossig boomkussen of reticularia splendens, op naaldbomen en -struiken in naaldbos of gemengd bos.

Vindplaats:

De Posbank juni 2016

slijmzwammen