Rossige collybia - Rhodocollybia prolixa, op stroosel in loobos bij beuk.

Vindplaats:

Leuvenheim, oktober 2020

plaatjeszwammen