Naucoria celluloderma - rossige elzenzompzwam, Mycorrhizasymbiont van Els, vooral in elzenbroekbossen op nat veen en humeus zand, ook in wat droge loofbossen op voedselrijke, humeuze tot venige bodems, zelden op klei

Vindplaats:

Leuvenheim, oktober 2021

plaatjeszwammen