Rossige Stekelzwam of Hydnum rufescens. Sommigen beschouwen deze als een variant van de Gele stekelzwam.

In Rode Lijst als bedreigd met uitsterven (1) door sterke achteruitgang en kwetsbaarheid voor vermesting en/of verzuring.

Vindplaats:

Leuvenheim, Lichtenbelt oktober 2009, 2014

't Leusveld Kaniestraat november 2014

stekelzwam/cantharel